Gri Limbo

International Symposium on Global Pandemics and Multidisciplinary Covid-19 Studies

Küresel Pandemiler ve Multidisipliner Covid-19

Çalışmaları Uluslararası Sempozyumu

19-20 Mart 2021, Ankara

Küresel salgınlar insanlık tarihinde derin yaralar açmışlar ve yaşandıkları dönemlerde sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemişlerdir

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs gıda güvenliğinden mimariye, halk sağlığından, eğitim ve  ekonomiye kadar hemen her alanda rutinleri değiştirmiş, tüm bilim dallarında alternatif araştırmalar ve yeniliklerin ortaya konuşmasını zaruri hale getirmiştir.

Bilim insanlarının pandemi ile ilgili olarak yapacakları multidisipliner yenilikçi çalışmalar, polita üreticiler ve karar verici otoriteler için yol gösterici olacaktır.

Sizleri çok değerli araştırmalarınızla kongremize beklemekteyiz

© 2021 - Global Pandemic