top of page

Sempozyumumuz tüm bilim dalları ve disiplinlerden Pandemi ve Covid-19 konulu çalışmalara açıktır

- Ekonomi

- İş Dünyası

- Pazarlama

- Siyaset

- Güvenlik

- Spor

- Turizm

- Kültür

- Küreselleşme

- Çocuklar ve Gençler

- Eğitim

- Ulaşım

- Mühendislik ve Teknoloji

- Sağlık ve Tıp

- Bilgi Teknolojisi

- Tarih

- Mimari

konuları başta olmak üzere tüm alanlara açıktır

bottom of page